KODEKS ETYCZNY

                        KODEKS  ETYCZNY                                                                 

     

 

Kodeks  Etyczny Zespołu Żłobka i  Klubów Dziecięcych w Sosnowcu  jest  zbiorem wartości i zasad, którymi  kierują  się  pracownicy  w  trakcie  wypełniania obowiązków  służbowych  w miejscu pracy, a także poza nim.

Celem  Kodeksu jest poprawa  jakości  funkcjonowania Zespołu Żłobka i  Klubów Dziecięcych  oraz zwiększenie  zaufania  rodziców  dzieci do  opiekunów i innych  pracowników w ZŻiKD .

 

Wartości i zasady przyjęte przez pracowników  Zespołu  Żłobka i Klubów Dziecięcych :

 

    Kompetencje, obowiązki i uprawnienia    -      pracownicy  Zespołu  postępują  odpowiedzialnie i zgodnie z ogólnie obowiązującymi  przepisami

prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. Stale podnoszą  swoje kwalifikacje oraz  doskonalą  umiejętności.

 

    Uprzejmość  -   pracownika  ZŻiKD  cechuje wysoka kultura  osobista,

schludny wygląd  oraz  odpowiedni do pracy strój. Jest miły,  wyrozumiały

 i cierpliwy dla wychowanków  żłobka/kubów dziecięcych

 

    Sumienność   -  pracownik ZŻiKD  wykazuje się  zaangażowaniem i sumiennością  w wykonywaniu  powierzonych mu  obowiązków.

   

    Uczciwość     -  pracownik  dba o dobry  wizerunek  swój oraz Zespołu.

Podczas  wykonywania  obowiązków w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych , jak i poza  Zespołem nie  podejmuje  działań, które  skierowane  byłyby na  korzyści  dla  siebie kosztem  innych  osób.

 

    Bezstronność   - pracownik ZŻiKD  nie faworyzuje  wychowanków.

Traktuje  wszystkie  dzieci  jednakowo, nie kieruje się  sympatiami osobistymi,

religijnymi oraz  politycznymi.

 

   Współdziałanie  -  pracownik  ZŻiKD potrafi działać w zespole, jest

lojalny wobec przełożonych oraz  koleżanek i kolegów .

 

 

 

                                                                                            

 

⃰  ZŻiKD – Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych