Oddział  Nr  9  Sosnowiec  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
/ Stary Sosnowiec/.
   Tel. 32 7537004    e-mail: zlobeko9@onet.pl                
mieści  się  w  budynku  szkolnym  w której  z  jednej  części  parterowej obiektu  znajduje  się  oddział  żłobka.
W oddziale  Nr 9  zapewniamy  opiekę  dla 25  dzieci w jednej  grupie.
Przyjmowane są dzieci  w  wieku od  1 roku życia  do 3 lat.
Ż
ywienie w żłobku - catering