Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)

 

1.                  Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora Barbarę Wieczorek. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu Miejskim ul. Bolesława Prusa 253a 41-219 Sosnowiec.

1.                  Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu jest Michał Pośpiech. Może się Pani/Pan z nim skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod.pospiech@gmail.com i nr telefonu 515-041-778.

2.                  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art 3a Ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w celach przeprowadzenia rekrutacji do Żłobka lub Klubów Dziecięcych, zapewnienia opieki nad dziećmi oraz prowadzenia rozliczeń odpłatności za opiekę nad dziećmi.

Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

3.                  Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia Pani/Pana dziecka do Żłobka lub Klubów Dziecięcych.

W przypadku prośby o wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka ani jego wydaleniem.

4.                  Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa, w tym Prezydentowi Miasta Sosnowca, bankom, czy operatorom pocztowym.

5.                  Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przebywania Pani/Pana dziecka w Żłobku lub Klubach Dziecięcych. Potem dane będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ten okres wynosi 5 lat.

6.                  Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

7.                  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.                  Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

9.                  Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.