DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W  KWOCIE  510 291,37 ZŁ
DOTYCZY NOWEGO ODDZIAŁU ŻŁOBKA NR 9 W SOSNOWCU
UL. PIŁSUDSKIEGO  114