Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych informuje o zamieszczeniu na stronie BIP Sosnowiec
http://bip.um.sosnowiec.pl/a,536516,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-zlobek-miejski.html swojego sprawozdania finansowego - Bilans jednostki budżetowej, Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej, Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej, Informację dodatkową załącznik nr 12 sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27. grudnia 2018 r. (dz.U. z 2018 poz.2471).
Procedury przyprowadzania/odbierania dzieci , przeciwepidemiczna, postępowania na wypadek zakażenia.
Ankieta i oświadczenie powrotu dziecka do żłobka/klubu dziecięcego