Oddział  Nr 8  Sosnowiec ul. Skwerowa 21
/dzielnica Maczki/ tel. 32 / 294 82 00  e-mail: oddzial8@zlobki.sosnowiec.pl
mieści  się  w kompleksie budynkowym - szkoła/przedszkole/żłobek
W oddziale Nr 8  zapewniamy  opiekę dla 60 dzieci  podzielonych
na trzy grupy rozwojowe.
Przyjmowane są dzieci  w wieku od  20 tygodnia życia do 3 lat.
Żywienie w żłobku - kuchnia stacjonarna (własna)