Oddział   Nr   5    Sosnowiec  ul.  Bolesława Prusa  253a
/dzielnica  Środula/.Tel. 32/263-34-01  e-mail: oddzial5@zlobki.sosnowiec.pl


mieści się  w  kompleksie budynkowym  - żłobek /przedszkole/szkoła .Segment budynku  żłobka  jest dwukondygnacyjny.
W oddziale NR 5 zapewniamy opiekę  dla 65 dzieci  podzielonych  na  dwie grupy  rozwojowe -  w tym grupa młodsza podzielona jest na dwie podgrupy. Przyjmowane  są  dzieci  w  wieku od  20 tygodnia  życia  do 3 lat.
Żywienie w żłobku - kuchnia stacjonarna (własna)