Oddział   Nr 3   Sosnowiec ul. Białostocka 17
/ dzielnica  Zagórze/.  Tel.  32/ 753-70-49  e-mail: zlobeko3@onet.pl
mieści  się  w  budynku  szkolnym  w której  z  jednej  części  parterowej  obiektu  znajduje  się oddział  żłobka.
W  oddziale  NR 3  zapewniamy  opiekę  dla  51  dzieci podzielonych na dwie grupy rozwojowe. Przyjmowane są dzieci  w  wieku od 20 tygodnia  życia do 3 lat.
Żywienie w żłobku - kuchnia stacjonarna (własna)