Klub dziecięcy Sosnowiec ul.Jagiellońska 13
/Centrum/ tel. 692-635-333  e-mail:klub1@zlobki.sosnowiec.pl
mieści się w budynku szkolnym w której z jednej części parterowej obiektu
znajduje się klub dziecięcy.
W klubie zapewniamy opiekę dla 15 dzieci w wieku  od 1roku do 3 lat.
Żywienie w klubie - catering