Oddział    Nr  2    Sosnowiec  ul.  Jagiellońska  13f
/    Centrum /. 
Tel. 32/292-39-20  e-mail: zlobeko2@onet.pl
mieści  się  w samodzielnym  parterowym budynku wolno stojącym .
W oddziale  Nr 2  zapewniamy  opiekę  dla 25  dzieci w jednej  grupie. Przyjmowane są dzieci  w  wieku od   1rż do 3 lat.
Żywienie w żłobku - kuchnia stacjonarna (własna)