„DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2022 ROK NA POTRZEBY ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W SOSNOWCU Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI:

Część nr 1 - Dostawa nabiału i produktów mleczarskich
Część nr 2 - Dostawa mięsa i wędlin
Część nr 3 - Dostawa mrożonek
Część nr 4 - Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Część nr 5 - Dostawa jaj konsumpcyjnych
Część nr 6 - Dostawa warzyw i owoców
Część nr 7 - Dostawa ryb
Część nr 8 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych

(znak sprawy: 271.2.01.2021)


Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,65173,8ab09aae98c8cb0f56604c23e9fb50df.html

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,66881,c4897cc5f025255a7cedde6211dfd53e.html
"DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2022 ROK NA POTRZEBY ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W SOSNOWCU Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘSCI :

Część nr 1 - Dostawa nabiału i produktów mleczarskich
Część nr 2 - Dostawa mrożonek
Część nr 3 - Dostawa jaj konsumpcyjnych
Część nr 4 - Dostawa warzyw i owoców

(Znak sprawy: 271.2.02.2021)


Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

ZAPYTANIE OFERTOWE
na Dostawę mrożonek na 2023 rok na potrzebyZespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu.


ZAPYTANIE OFERTOWE - catering Klub Dziecięcy Sosnowiec