Oddział   Nr   6   Sosnowiec  ul.  Czołgistów 5
/dzielnica  Juliusz/. Tel. 32/263-24-18  e-mail: zlobeko6@onet.pl
mieści  się  w  budynku  dwukondygnacyjnym  wolno  stojącym  z  którego  żłobek  zajmuje ¼  część  budynku  a  w  pozostałej  części  prowadzona  jest  inna działalność.
W  oddziale  Nr 6  zapewniamy  opiekę  dla  40  dzieci
podzielonych  na  dwie grupy  rozwojowe
Przyjmowane  są  dzieci  w  wieku  od  20 tygodnia  życia  do  3 lat.
Żywienie w żłobku - kuchnia stacjonarna (własna)