INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

ZESPÓŁ ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH w SOSNOWCU

            
   HARMONOGRAM  DYŻURÓW WAKACYJNYCH 
                    
w  ODDZIAŁACH  ŻŁOBKA
                           LIPIEC - SIERPIEŃ  2020r

  
LIPIEC 2020r   dyżur  pełni:

Oddział Żłobka Nr 2 ul.Jagiellońska 13f  tel.32/292-39-20
Oddział Żłobka Nr 5 ul.B.Prusa 253a  tel.32/263-34-01
Oddział Żłobka Nr 6 ul.Czołgistów 5  tel.32/263-24-18
Oddział Żłobka Nr 7 ul.Sucha 23  tel. 690-171-919

SIERPIEŃ 2020r   dyżur  pełni:

Oddział Żłobka Nr 1 ul.Wojska Polskiego 19 tel.32/299-69-27
Oddział Żłobka Nr 3 ul.Białostocka 17 tel. 32/753-70-49
Oddział Żłobka Nr 4 ul.Staropogońska 64a tel.32/291-24-13

W związku z koniecznością zaplanowania prawidłowej organizacji w placówkach dyżurujących ,rodzice proszeni są o zgłaszanie indywidualnie do wyznaczonych oddziałów Żłobka w terminie :
od 25 -05-2020r od godz.10.00  do 03-06-2020r do godz.15.00

Zgłoszenia (zapisy)dziecka przyjmuje kierownik dyżurującego oddziału Żłobka tylko w w/w terminie.