Oddział  Nr  7  Sosnowiec ul. Sucha 23
/ dzielnica  Pogoń /  Tel.  690-171- 919 e-mail: zlobeko7@onet.pl

mieści się w budynku trzykondygnacyjnym  wolno  stojącym .
W oddziale  Nr 7 zapewniamy  opiekę dla 100 dzieci
podzielonych na pięć grup rozwojowych. Przyjmowane  są dzieci
w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.