Klub dziecięcy Sosnowiec ul.Jagiellońska 13
/Centrum/ tel. 692-635-333

mieści się w budynku szkolnym w której z jednej części parterowej obiektu
znajduje się klub dziecięcy.
W klubie zapewniamy opiekę dla 15 dzieci w wieku  od 1rż do 3 lat.