INFORMACJA  DLA  RODZICÓW
Rekrutacja 2019/2020 od m-ca IXANKIETA oraz  OŚWIADCZENIE  do pobrania  dla rodziców dzieci przyjętych do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu.
Do podpisania deklaracji (umowy)w oddziale żłobka/klubie dziecięcym w ustalonym terminie  proszę dostarczyć uzupełnioną ankietę oraz oświadczenie.
Ankieta
Oświadczenie