PRACA  W  ZESPOLE  ŻŁOBKA I  KLUBÓW DZIECIĘCYCH

                                            w  SOSNOWCU

 

 

 

Stanowisko  -  OPIEKUN w  ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM

 

 

WYMAGANE  KWALIFIKACJE:

1.pielęgniarki ,położnej , opiekunki dziecięcej , nauczyciela wychowania przedszkolnego,pedagoga opiekuńczo wychowawczego,pedagoga wczesnej edukacji

 

2.studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach.

 

3.kurs opiekunek dziecięcych(280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godz. w formie zajęć praktycznych).

 

/ Ustawa z dnia 4 lutego 2011r  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3/  Art.16

 

 

Oferty:CV ,list motywacyjny , proszę składać w  siedzibie

 Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu  ul.B.Prusa  253a   KADRY  piętro I.

Tel. 32/263 -61-71